Spørretimespørsmål fra John Dale (Sp) til miljøvernministeren

Om at NSB Gods vil leggja ned all godstrafikk på mange jernbanestrekningar, sett i høve til norsk klimapolitikk og at miljøpolitikk skal integrerast i alle samfunnssektorar

Datert: 09.05.2001
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 16.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): Etter meldingar i dagspressa vil NSB Gods leggja ned all godstrafikk på jernbaner i Vestfold, Telemark, store deler av Buskerud, Aust-Agder og Rogaland. Trafikken skal over på veg. Det vil auke utslepp av klimagassar.

Er det som her skjer i tråd med offisiell norsk klimapolitikk, og meiner statsråden denne utviklinga er i samsvar med prinsippet om at miljøpolitikken skal bli integrert i alle samfunnssektorar?


Les hele debatten