Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om manglende oppfølging av stortingsvedtak vedr. praktisering av samordningsloven

Datert: 11.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ved behandling av Innst. S. nr. 66 for 1996-1997 den 16. desember 1996 vedtok Stortinget å oversende Regjeringen et forslag fra John I. Alvheim om riktig praktisering av samordningsloven slik at ingen kan tape på å ha opptjent poeng i folketrygden. Forslaget er aldri fulgt opp. Allerede i 1992 under behandlingen av Innst. O. nr. 51 for 1991-1992 ble det vedtatt en lovendring om å gi forskrift om lemping av samordningen i visse tilfeller. Heller ikke dette er fulgt opp.

Hva vil statsråden gjøre med disse vedtakene?


Les hele debatten