Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til utenriksministeren

Om utviklingslandenes krav i forkant av verdenskonferansen mot rasisme om unnskyldning og kompensasjon for historisk urett gjennom slaveri, kolonialisme, okkupasjon og etnisk rensing

Datert: 02.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): I forkant av Verdenskonferansen mot rasisme i Durban 31. august - 7. september 2001 vil håndteringen av det såkalte kompensasjonsspørsmålet stå sentralt. Utviklingslandene krever at den historiske urett som er begått mot millioner av mennesker gjennom slaveri, kolonialisme, okkupasjon og etnisk rensing skal unnskyldes og kompenseres. Kravet møter betydelig motstand. Spørsmålet kan bli avgjørende for gjennomføringen av konferansen.

Hvilke initiativ vil Norge ta i håndteringen av dette spørsmålet?


Les hele debatten