Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at det er innført engangsavgift på 2000 kr for datautstyr fra Hjelpemiddelsentralen til skoleelever i spesielle situasjoner

Datert: 09.05.2001
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 16.05.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Det er tverrpolitisk enighet om at grunnskolen skal være gratis.

Hva mener da statsråden om at det er innført engangsavgift pålydende 2 000 kroner på datautstyr som leveres fra Hjelpemiddelsentralen til elever i spesielle situasjoner?


Les hele debatten