Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Om å sørge for at eksporttillatelsen for vågehval kommer på plass, etter at Regjeringen besluttet å oppheve det selvpålagte eksportforbudet og Stortinget sluttet seg til dette

Datert: 10.05.2001
Fremsatt av: Søren Fredrik Voie (H)
Besvart: 16.05.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I januar 2001 besluttet Regjeringen å oppheve det selvpålagte eksportforbudet av vågehval, et standpunkt Stortinget sluttet seg til under behandlingen av Dokument 8:79 for 1999-2000. Statsråden ga da et klart løfte om at DNA-register og lisensforskrifter skulle være på plass i løpet av noen få uker. Nå er ny fangstsesong i gang, og ennå er ikke eksporttillatelsen kommet på plass.

Vil statsråden nå sørge for at eksporttillatelsen kommer på plass og at Stortingets vedtak blir gjennomført?


Les hele debatten