Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om tiltak for å redusere matvareprisene, med henvisning til tidligere løfter og stadig stigende kjøttpriser

Datert: 10.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Arbeiderpartiet har i 2 år gitt løfter om at matvareprisene skal reduseres med 15 til 20 pst.. Kjøttprisene stiger stadig, og dette vil fortsette blant annet fordi Norsk Kjøtt har varslet betydelige prisøkninger. Mange forbrukere forventer at løftene om lavere matvarepriser innfris.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette, og når kan vi regne med lavere priser til forbruker?


Les hele debatten