Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om tiltak for å forhindre reduksjon av gods på jernbane og i stedet oppnå målet om en økning, da NSB Gods nå reduserer tilbudet på mange strekninger

Datert: 10.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): I innstillinga til Nasjonal transportplan er overføring, så vel person- som godstransport, fra veg til jernbane nevnt en rekke ganger som målsetting. For tida reduserer NSB Gods sitt tilbud på mange strekninger. Det medfører en utvikling i motsatt retning av hva Regjering og stortingsflertall ønsker.

Hvilke tiltak, eventuell endring i rammebetingelser, vil Samferdselsdepartementet foreslå for å forhindre reduksjon av gods på jernbane og oppnå målsettinga om økt godstransport på bane?


Les hele debatten