Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om at Statens helseundersøkelser og UDI i forbindelse med en hjemsendelsessak har ulik oppfatning av situasjonen mht. tuberkulosebehandling i Kosovo

Datert: 10.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): I forbindelse med en hjemsendelsessak viser det seg at Statens helseundersøkelser og UDI åpenbart har forskjellig oppfatning av situasjonen med hensyn til tuberkulosebehandling i Kosovo. Til avisen Fremover sier statssekretær Einar Gelius: "Fra alle hold er det rapportert om at behandlingstilbudet for tuberkulose er godt. Man kan jo stille spørsmålet om hvem det er Statens helseundersøkelser har sine opplysninger fra."

Hvem er det UDI og statssekretæren har sine opplysninger fra?


Les hele debatten