Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til olje- og energiministeren

Om at seismiske undersøkelser i Nordsjøen i tidsrommet 15. april til 15. oktober vil medføre betydelige økonomiske tap i fiske og hvalfangst

Datert: 10.05.2001
Fremsatt av: Arvid Falch (TF)
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 16.05.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Oljedirektoratet har gitt tillatelse til seismisk undersøkelse EBS00 ved TGS-NOPEC, i tidsrommet 15. april - 15. oktober 2001 i Nordsjøen. Det drives viktige fiskerier etter tobis og hval i denne perioden og i dette området. Seismisk aktivitet vil skremme både fisk og hval. Reduserte fangster og økonomiske tap blir betydelige.

Vil statsråden sørge for at fiskerne blir hørt og aktiviteten stoppet til klagen er behandlet, og hvilke tiltak vil bli iverksatt for at fiskerne skal bli hørt i fremtiden?


Les hele debatten