Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kulturministeren

Om radiodekning i Barentshavet

Datert: 03.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av kulturminister Anne Enger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): 31. oktober 1997 stilte jeg spørsmål til skriftlig besvarelse angående radiodekning i Barentshavet, besvart 6. november. Jeg er fornøyd med at Kulturdepartementet nå vil ta et initiativ til, sammen med berørte parter, å få en raskest mulig avklaring av saken.

I et 20-årsperspektiv er det grunn til å spørre; hva er så raskt som mulig, og vil kulturministeren fremme de nødvendige forslag i Revidert nasjonalbudsjett 1998 for å få denne saken løst?


Les hele debatten