Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Om at NSB Gods har gitt beskjed til 300 kunder om at deres avtaler må endres betydelig, til ugunst både økonomisk og transportteknisk

Datert: 10.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): NSB Gods har gjennom rundskriv gitt beskjed til ca. 300 kunder at deres avtaler om transport av gods må endres betydelig til ugunst, både økonomisk og transportteknisk.

Hva kan statsråden gjøre for at NSB Gods også i fremtiden kan yte en hensiktsmessig godstransport til vårt næringsliv?


Les hele debatten