Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om at Statens helsetilsyns pålegg overfor Finnmark fylkeskommune om utbedring av ambulansetjenesten ennå ikke er innfridd

Datert: 10.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det er nå gått over 3 måneder fra Finnmark fylkeskommune fikk flere pålegg fra Statens helsetilsyn om utbedring av ambulansetjenesten. Påleggene er fortsatt ikke innfridd, på tross av at Statens helsetilsyn har beskrevet at liv og helse er i fare.

Vil statsråden gripe inn overfor Finnmark fylkeskommune slik at tjenesten blir forsvarlig?


Les hele debatten