Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til barne- og familieministeren

Om å få ulike tariffer for nødvendig forbruksstrøm og mer luksuspreget forbruk, på bakgrunn av signaler om en mulig tredobling av prisen på elektrisk kraft i løpet av kort tid

Datert: 10.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Det har kommet flere signaler om at prisen på elektrisk kraft vil øke kanskje til det tredobbelte i løpet av kort tid. Dette vil føre til en dramatisk merbelastning, spesielt for de med lav betalingsevne.

Vil statsråden, med utgangspunkt i at dette er et viktig forbrukerspørsmål, bevirke til at man får ulike prisfastsettelser (tariffer) for f.eks. nødvendig forbruksstrøm og mer luksuspreget forbruk?


Les hele debatten