Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om at UDIs avslagsvedtak for kurdiske asylsøkere på midlertidig opphold i Norge ble fattet fire dager før en delegasjon av humanitære organisasjoner returnerte fra Nord-Irak

Datert: 11.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): 7. mai 2001 fattet UDI vedtak om at kurdiske asylsøkere på midlertidig opphold i Norge ville få avslag. Dette vedtaket ble fattet fire dager før en delegasjon av norske humanitære organisasjoner var kommet tilbake fra Nord-Irak. Norske myndigheter var godt kjent med besøket. Hensikten, særlig for NOAS, var å få et bedre bilde av sikkerhetssituasjonen for kurdere i Nord-Irak.

Burde ikke disse vurderingene også ligge til grunn når slike vedtak fattes, og hvorfor kunne man ikke vente til delegasjonen var tilbake?


Les hele debatten