Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til helseministeren

Om å sikre driften ved de eksisterende sykestuene, og eventuelt å utvide sykestuetilbudet

Datert: 11.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Sykestuer har en viktig beredskapsfunksjon for distrikter hvor avstanden til sykehus er lang. Dette er også bakgrunnen for at Finnmark har fått øremerkede midler av staten for å sikre sykestueplasser.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre driften ved de eksisterende sykestuene, og kan det være aktuelt å utvide sykestuetilbudet?


Les hele debatten