Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.05.2001
Spørsmålet er trukket tilbake

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Det er stor mangel på farmasøyter. Ved innføring av ny apoteklov 1. mars 2001 var det over 100 ledige stillinger. Dette rammer distriktene spesielt. I en merknad i Budsjett-innst. S. nr. 12 for 2000-2001 var vi bekymret for at denne situasjonen kunne oppstå. Universitetet i Tromsø kan utvide opptakskapasiteten fra 27 til 35. Det er dårlig ressursutnyttelse å ha kapasitet stående ledig.

Vil statsråden legge til rette slik at Universitetet i Tromsø kan øke inntaket allerede til høsten?


Les hele debatten