Spørretimespørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til utenriksministeren

Om bidrag til at verdenskonferansen mot rasisme skal gi mest mulig konkrete resultater, og om norsk oppfølging av konferansen

Datert: 11.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): I august deltar Norge på Verdenskonferansen mot rasisme, som finner sted i Durban. Konferansen vil ta opp et vidt spekter av spørsmål knyttet til rasisme, fremmedfrykt og diskriminering, og munne ut i forpliktende handlingsplaner.

Hvordan vil Regjeringen bidra til at konferansen skal gi mest mulig konkrete resultater, og på hvilken måte er Regjeringen opptatt av at Norge skal forplikte seg til å følge opp denne konferansen?


Les hele debatten