Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til landbruksministeren

Om det at en importør hittil har kjempet i ett år for å få importere økologisk barnemat, sett i forhold til Regjeringens politikk for en mer brukerorientert offentlig forvaltning

Datert: 11.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): En importør har hittil kjempet i ett år for å få mulighet til å importere økologisk barnemat til Norge (NRK, "Forbrukerinspektørene" 9. mai). Saken er ennå ikke ferdigbehandlet.

Er dette i tråd med Regjeringens politikk for en mer brukerorientert offentlig forvaltning?


Les hele debatten