Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til helseministeren

Om de trange rammene for en nærmere utredning av RIT 2000, som skal inkludere framtidig plassering av deler av universitet og høgskole

Datert: 11.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Etter svært lang og kostbar planlegging av RIT 2000, mener statsråden at usikkerhet rundt kostnader, stedsvalg og hovedløsninger er så store at et nytt tomtealternativ må utredes. En utredning for å bli 100 pst. sikker på stedsvalget skal kunne gjøres i løpet av dette år og innafor en kostnad på 10 mill. kroner. Framtidig plassering av deler av universitet og høgskole skal inkluderes.

Finnes eksempler på at beslutninger som berører så mange er utredet innafor så trange rammer?


Les hele debatten