Muntlig spørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om gjennomgangen av Utlendingsdirektoratet som er varsla, m.a. for å løysa problema knytt til den lange saksbehandlingstida

Datert: 28.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF):


Les hele debatten