Muntlig spørsmål fra Jan Petersen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om holdningen til heldagsskole for de aller minste barna

Datert: 28.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H):


Les hele debatten