Muntlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om forsøk med integrering av skole og skolefritidsordning og om egenbetaling, drift og undervisning i den forbindelsen

Datert: 28.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV):


Les hele debatten