Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hensynet til barna i forbindelse med alle forsøkene i skolen, og om å få verdier og kvalitet inn i forsøkene så de kan brukes om igjen på andre skoler

Datert: 28.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten