Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om tiltak for å redusere senskader hos prematurbarn

Datert: 14.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Seksjonsoverlege Lindemann ved intensivavdelingen for nyfødte på Ullevål sykehus la i januar i år frem en rapport om senskader i skolepliktig alder for prematurbarn født før 25. uke med en kroppsvekt på 1 500 gram. Det ble i denne rapporten påvist senskader i skolepliktig alder for én av fire av prematurbarna.

Hvilke tiltak mener statsråden må iverksettes for å redusere senskader hos prematurbarn?


Les hele debatten