Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om når det kan ventes svar på søknad fra Stavanger Kristne Friskole om godkjenning av mellomtrinnet, og hvorfor dette blir ansett som en ny søknad

Datert: 16.05.2001
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 23.05.2001 av justisminister Hanne Harlem

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Stavanger Kristne Friskole fikk i oktober 1997 godkjennelse for 1. - 4. klassetrinn, med et elevtall på 259 som skolen la til grunn i sin søknad om en fullt utbygget 1. - 10. skole i 2004. Skolen søkte om godkjennelse av mellomtrinnet i mars i fjor, men har ennå ikke fått svar. De forhold som lå til grunn for begrensningen til 1. - 4. klassetrinn er nå borte.

Hva er årsaken til at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ser på dette som en ny søknad, og når kan skolen vente svar?


Les hele debatten