Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til olje- og energiministeren

Om å ta initiativ til at det igangsettes en vitenskapelig undersøkelse av seismikkens virkning på tobisfisket

Datert: 16.05.2001
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 23.05.2001 av justisminister Hanne Harlem

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): I svar 14. mai 2001 fra olje- og energiministeren på spørsmål til skriftlig besvarelse om å ta større hensyn til fiskeriene ved fremtidige tildelinger av konsesjoner, svarer statsråden at han vil sørge for at dette hensynet "får ein sentral plass i vurderingane". Seismikkens virkning på tobisfisket er omdiskutert. Mangelen på vitenskapelige undersøkelser fører til at avgjørelsene ikke fattes på et tilstrekkelig sikkert grunnlag.

Vil statsråden ta initiativ til at det igangsettes en relevant vitenskapelig undersøkelse?


Les hele debatten