Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Om styrking av bemanningsplaner og sikkerhetsrutiner etter at tre fanger ved Kongsvinger kretsfengsel brutalt overfalt to fengselsbetjenter og rømte

Datert: 16.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av justisminister Hanne Harlem

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kongsvinger kretsfengsel ble 12. mai 2001 utsatt for rømmingsforsøk hvor tre fanger svært brutalt overfalt to fengselsbetjenter før de klarte å rømme.

Ser statsråden at både bemanningsplaner og sikkerhetsrutiner må gjennomgås og ikke minst styrkes for å sikre både de ansattes og innsattes ve og vel, slik at disse til en hver tid står i forhold til fangeklientellet?


Les hele debatten