Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om når statsråden vil sørge for at tomtefesteloven trer i kraft

Datert: 16.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av justisminister Hanne Harlem

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Tomtefesteloven er fortsatt ikke trådt i kraft. Dette oppfattes som en trenering av loven.

Når vil statsråden sørge for at loven trer i kraft?


Les hele debatten