Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til landbruksministeren

Om signal som skapar uro i pelsdyrnæringa om rammevilkår og framtidig drift

Datert: 16.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): I ei pressa tid for landbruket kan pelsdyrhald vere ei viktig tilleggsnæring for å oppretthalde drifta på mange bruk som elles ville vore nedleggingstrua. Pelsdyrhald skjer i høve til "Forskrift om hald av pelsdyr", som har overgangsordningar fram til 2009. Det er no kome signal frå einskilde arbeidarpartirepresentantar som skapar uro i næringa både om rammevilkår og framtidig drift.

Meiner statsråden at pelsdyrnæringa også i framtida skal kunne vere ei tilleggsnæring i landbruket?


Les hele debatten