Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Om å ta initiativ til ei endring av DRG/ISF-systemet for å påskunda relevant rehabiliteringsbehandling i sjukehus for fleire kronikarar, t.d. revmatikarar

Datert: 16.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Tilfredsstillande rehabilitering til kronikarar kan vere vanskeleg å prioritera i eit sjukehus med mange akuttoppgåver. Dagens finansieringssystem påverkar dette.

Vil statsråden ta initiativ til ei endring av Diagnoserelaterte Grupper/Innsatsstyrt Finansiering (DRG/ISF)-systemet for å påskunda relevant behandling til fleire kronikarar, t.d. revmatikarar?


Les hele debatten