Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig å avvikle kreftenheten ved Sykehuset Østfold Sarpsborg før et likeverdig tilbud er etablert i Fredrikstad

Datert: 18.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Det er bestemt at medisinsk sengepost, og dermed også kreftenheten, ved Sykehuset Østfold Sarpsborg, skal legges ned 15. juni. Overlegen ved kreftpoliklinikken frykter et dårligere tilbud, og at etablering av ny kreftenhet i Fredrikstad som planlegges klar 1. september virker tidsmessig usikker. En ekspertgruppe motsatte seg avvikling før et like godt tilbud var etablert.

Mener statsråden det er forsvarlig å avvikle kreftenheten i Sarpsborg før et likeverdig tilbud er etablert i Fredrikstad?


Les hele debatten