Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til barne- og familieministeren

Om behov for å gjennomgå reglene om godkjenning av adoptivforeldre

Datert: 18.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Det må være strenge kriterier for å bli godkjent for å kunne adoptere barn, slik at man i størst mulig grad kan sikre at barna vil få det godt hos adoptivforeldrene. De siste årene har det vært en utvikling i hva man anser for å være gode rammer for en trygg og god oppvekst. Samtidig kan detaljerte forskrifter åpne for firkantede tolkninger under behandlingen av enkeltsaker.

Ser statsråden behov for å gå gjennom reglene om godkjenning av adoptivforeldre?


Les hele debatten