Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og handelsministeren

Om industripolitiske konsekvenser av vedtaket vedr. Hustadmarmor A/S om at støy fra bedriftens transport på offentlig veg skal tillegges bedriftens støybilde når støykravet skal tilfredsstilles

Datert: 18.05.2001
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 23.05.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Miljøverndepartementet har i klagesak vedrørende Hustadmarmor A/S bestemt at støy fra bedriftens transport på offentlig vei skal tillegges bedriftens støybilde når støykravet på 50 dBA skal tilfredsstilles. Bedriften må legge ned lokale masseuttak og 50 arbeidsplasser for å greie dette. Norsk næringsliv kan bli hardt rammet av dette prinsippet for støyfastsettelse.

Er de industripolitiske konsekvenser av vedtaket utredet og vektlagt tilstrekkelig?


Les hele debatten