Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til sosialministeren

Om situasjonen for Conrad Svendsen Senter i Oslo etter at betalingsansvaret er flyttet fra fylkeskommunene til kommunene, da mange kommuner ikke aksepterer noe klientansvar

Datert: 18.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Situasjonen for Conrad Svendsen Senter på Nordstrand i Oslo er av ledelsen beskrevet som dramatisk etter at betalingsansvaret er flyttet fra fylkeskommunene til kommunene fra 1. januar 2001. Mange kommuner aksepterer ikke noe ansvar for klienter som opprinnelig kommer fra kommunen under henvisning til at vedkommende ikke har bodd der på svært mange år.

Vil statsråden ta initiativ til å finne en løsning omgående på et akutt problem?


Les hele debatten