Muntlig spørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til utviklingsministeren

Om at Regjeringen har reversert sentrumsregjeringens politikk med avbinding av bistand på matvareområdet, f.eks. for FNs matvareprogram (WFP)

Datert: 04.04.2001
Besvart: 04.04.2001 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF):


Les hele debatten