Muntlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om at politiet har måttet henlegge 750 000 uløste kriminalsaker siden 1998, og hva som vil bli gjort for å demme opp for denne utviklingen

Datert: 04.04.2001
Besvart: 04.04.2001 av justisminister Hanne Harlem

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp):


Les hele debatten