Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om Oslo bystyres nei til etablering av en muslimsk grunnskole og betydningen av dette for behandlingen av søknaden om en slik skole

Datert: 05.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): Oslo Bystyre har i møte 3. desember 1997 sagt nei til etablering av muslimsk grunnskole.

Vil dette vedtak få avgjørende betydning for statsrådens behandling av søknaden om etablering av slik skole?


Les hele debatten