Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til kulturministeren

Om Norsk kulturråds tildeling av midler til frie profesjonelle grupper

Datert: 05.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av kulturminister Anne Enger

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): For første gang har Norsk kulturråd tildelt midler til frie profesjonelle grupper etter ny ordning. Det viser seg at tildelingen i særdeles sterk grad dreier mot prosjektstøtte. Det undergraver muligheten til profesjonelt og kontinuerlig kunstnerisk arbeid. Omleggingen skulle etter Stortingets behandling av kulturmeldingen gi frie grupper mer rimelige og forutsigbare vilkår.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten