Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til utenriksministeren

Om hvorvidt utenriksministeren ønsker en debatt om utenrikspolitiske spørsmål, med henvisning bl.a. til reaksjonen på kritikken av Norges holdning til situasjonen i Midtøsten

Datert: 25.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten