Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om konkrete resultater av arbeidet med å redusere og forenkle skjemaveldet som selvstendig næringsdrivende skal forholde seg til

Datert: 25.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten