Muntlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til statsministeren

Om at Regjeringen ved statsråd Lilletun har henstilt til kapellan Siri Sunde, som lever i homofilt samliv, om å trekke seg fra stillingen

Datert: 19.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A):


Les hele debatten