Muntlig spørsmål fra Annelise Høegh (H) til statsministeren

Om å iverksette stortingsvedtaket om å gjøre prøveordningen der trygdekontorene kan kjøpe operasjon for sykmeldte, permanent

Datert: 19.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H):


Les hele debatten