Muntlig spørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hva som vil bli gjort for at pengene som bevilges til utlån av lærebøker i videregående skole, i sin helhet kommer elevene til gode

Datert: 02.05.2001
Besvart: 02.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF):


Les hele debatten