Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til forsvarsministeren

Om seks transportfly som er i svært dårlig tilstand, og som Norge har forpliktet seg til å stille til disposisjon for internasjonal innsats

Datert: 09.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP):


Les hele debatten