Muntlig spørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til sosialministeren

Om at endringane i overgangsstønaden, som forverra dei einslege forsørgjarane sine kår, truleg er grunnen til at vi har fått fleire såkalla fattigborn i Noreg

Datert: 09.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF):


Les hele debatten