Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om å øke investeringstilskuddet til sykehjemsplasser og omsorgsboliger pga. den sterke lønns- og prisstigningen, slik at kommuner som kom sent i gang, får de samme refusjonsordninger

Datert: 09.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten