Muntlig spørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til fiskeriministeren

Om makrellkvotar for ringnotfartøy, og at Noreg dei siste ti åra har kome dårleg ut i forhold til EU når det gjeld sild- og makrellkvotane

Datert: 09.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF):


Les hele debatten