Muntlig spørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til samferdselsministeren

Om at mange av dei etablerte Post i Butikk har svært avgrensa tenestetilbod, og om konsesjonskrava til Posten Norge BA i den samanhengen

Datert: 16.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp):


Les hele debatten