Muntlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om hvorvidt jernbanetiltakene i Nasjonal transportplan er tilstrekkelige til å få toget på sporet igjen

Datert: 16.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV):


Les hele debatten