Muntlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om at Vegvesenet vil begynne å bøtelegge busspassasjerer uten sikkerhetsbelte, mens politiet påpeker det meningsløse i dette, da det er tillatt å stå i bussene

Datert: 16.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP):


Les hele debatten